Mentalitet / Mentality

 

   MENTALITET er som før nævnt nogle af "styrkeordene" bag vores tanker om avl. Her nedenunder vil vi prøve at afdække en såkaldt Mentalbeskrivelse, som alle vores hunde, der indgår i avlen, har gennemgået. Det er en beskrivelse af hundens mentalitet og ikke en test eller prøve, og den afholdes indenfor DKK-regi, som afholdes med et team af en Teamleder og 3 uddannede mentaltestere.

   MENTALITY is as mentioned before some of the "keywords" in our goals for Breeding. Below we´ll try to illustrate a so-called  Mentality Description, the same one that all our dogs in the breeding have been through. It´s a description of the dog´s mentality and not a contest or a trial, and it´s within the Danish Kennel Club, and it is held with a Team-leader and 3 educated mentality-testers.

 

  Første punkt - 1a - i testen er Kontakt - Her testes der for, hvor hurtigt hunden tager kontakt til et fremmed menneske (TL-Testlederen) - Sker dette ikke af sig selv, hjælpes hunden på vej.

Næste punkt - 1b og 1c - er Håndtering, og her tester man, om hunden vil håndteres af en fremmed (TL), som gør det ved at røre ved hunden, ae den og tjekke øretatovering.

   The first item in the test - 1a - is Contact - Here You test for, how quickly the dog takes contact to a stranger (TL - The Testleader) - If this doesn´t happened without help, the dog will be helped to take the contact.

Next point - 1b and 1c - is Handling, and here is tested for, if the dog is willing to be touched by a stranger (TL), who tests it by touching the dog, stroking it and checking its ear-mark.

 

2a, 2b og 2c hedder Leg og består i at teste hundens hurtighed og villighed til at indgå i leg sammen med sin fører og TL ved at disse to står og kaster en klud i mellem sig, hvorved kluden på et tidspunkt bliver kastet til en af siderne, og så ser man, hvor hurtigt hunden samler op (Leg - greb) og hvordan + der testes for, om hunden er villig til at holde ved kluden, når TL tager ved den (Leg - træk) 2a, 2b and 2c is called Play, and it consists of testing the dogs ability and willingness to participate in play-time together with its owner and TL, where these two people are throwing a cloth between eachother, and suddenly the cloth is being throwed to one of the sides, and here you see, how quickly the dog takes the cloth into its mouth (Play - grip) and how + they test the dogs willingness to hold the cloth in the mouth while the TL takes it in the other end (Play - pull)

                                  

Næste punkt i testen er Jagt - 3a og 3b. Der er opstillet en "Kanin-bane" til formålet, hvor der bliver trukket en hvid klud i zig-zag bevægelser i mellem pindene. Dette er for at teste hundens medfødte jagtegenskaber på SYN. Man tester også for, om hunden tager byttet, når den kommer derud, hvis den løber efter den. Next up is the test of Hunt - 3a and 3b. A "Rabbit-track" has been arranged for the purpose: a white cloth is beeing dragged/pulled in zig-zag-movements between the sticks. This is to test for the natural hunting-abilities VISUALLY. You also observe, if the dog takes the cloth, when it arrives at the end of the track, if it runs for it.

 

Aktivitetsniveau - 4 - Dette tester man for at se, om hunden har tilbageværende uro efter de første momenter. Det bedste er, at hunden her forholder sig roligt og afbalanceret, som man i dagligdagen også ville ønske af sin hund, når der ikke skal ske noget. Dette er en højst ønskelig egenskab hos apporterende hunde, som jo skal sidde stille i længere perioder uden unødig uro. Man skal stå stille i 5 min. uden at foretage sig noget som helst og så se, hvad hunden gør. Activity-level - 4 - Here you are interested in finding out, if there is left-overs of anxiety from the first features. The best is a calm dog in balance, that is able to relax, which is also a wishfull ability in the dayli life with a dog, when there´s a need for this. This is also a very wishfull ability for Retrievers, that are supposed to stay calm for a long time before retrieving the fallen game. In the test you shall stand still for 5 min. without doing anything and the dog is now observed for its conduct.
 
Så kommer man til Overraskelse (skræk, trusler / aggressivitet, nysgerrighed og afreaktion - 5a, 5b, 5c og 5d). Her tester man hundens reaktion i en situation, hvor hunden bliver pludseligt overrasket af en pludseligt optrukket kedeldragt, idet man er ved at være foran den under gang. Hvis man er ude at gå en tur med sin hund, så er det vel rart at vide, hvornår ens hund vil reagere, hvis der pludseligt hopper en mand eller barn ud foran én - eller måske en "fuldebøtte" - det ville jo ikke være rart at have en hund, som går i et direkte angreb eller en hund som stikker i flugt til nabobyen.

Efter at kedeldragten er pludselig dukket op, så bliver man bedt af TL til at gå hen til kedeldragten for at hjælpe hunden derhen - måske skal kedeldragten helt ned og ligge igen. Herefter tester man hundens evne til at afreagere, hvilket er noget af det vigtigste i denne beskrivelse - det er meget vigtigt, at en hund kan komme sig over en oplevelse meget hurtigt, så den ikke går rundt i en ubalanceret tilstand.

Then now comes the time for the Surprice moments (fear, threats / aggressiveness, curiosity and abreaction - 5a, 5b, 5c and 5d). Here you observe and test the reaction in a situation, where the dog suddenly is beeing surpriced by a boiler suit, which is pulled up in front of the dog during a walk with the dog. If you´re taking your dog for a walk in the city or at night-time, it must be nice to know in advance, how the dog might react, if a man/child or perhaps a "drunk" jumps right out in front of you and the dog - it wouldn´t be particulary nice to have a dog, that reacts with a full attack or runs away to the neighbour city.

After the boiler suit suddenly has appeared, you are asked by the TL to move towards the suit to help the dog to be comfortable with it - perhaps the suit has to be layed on the ground. After this you observe the dog abreaction, which is one of the most important issues in this description - It´s most important, that a dog can reestablish the balance from an experience, so that it doesn´t go around in an unstabil condition.

                         

Næstefter kommer Lyd (skræk, nysgerrighed, afreaktion, 6a, 6b og 6c) Det foregår ved, at man også bliver sendt ud og gå en lille tur sammen med hunden, hvor man skal passere en plade: "Skramlet", hvor der i forbipassagen pludseligt bliver trukket en jernkæde henover, som giver en ret høj og larmende lang lyd. Ellers er det samme procedure som den foregående. Now comes Sound (fear, curiosity, abreaction, 6a, 6b and 6c) Again you´re sent on a walk with your dog, where you shall pass a plate: "The Rattler", where a metal chain is pulled across the plate as you are passing by, which makes quite a very noising sound. Afterwards it´s the same procedure as by the boiler suit.

                     

Et af de sidste momenter er Spøgelser ( skræk, trusler / aggressivitet, afreaktion - 7a, 7b, 7c). Her tester man hundens reaktion under en længere tidsperiode under pres, hvor hunden skal tage stilling til 2 spøgelser, som skiftevis går langsomt ind mod hund og fører. Igen skal fører holde sig fuldstændig neutral og lade hunden klare skærene selv. På et tidspunkt, når de stå ca. 10 meter fra fører og hund stopper spøgelserne deres fremgang og vender sig om med hovedet ned - Herefter bliver hunden sluppet, og man skal så se, hvordan hunden vælger at reagere. Hvis hunden ikke har overskud nok til selv at udforske spøgelserne, bliver den hjulpet af, at føreren går hen til spøgelserne og er måske nødt til helt at tage hoved-masken af (demaskere) - Herefter bliver der snakket rigtigt venligt til hunden, så den kan finde ud af, at det jo bare var et menneske - PUHA! One of the last exiting moments of the test, is when you enter the moment with the Ghosts (fear, threats / aggressiveness, abreaction) - 7a, 7b and 7c) Here you test a longer period of pressure layed upon the dog, where the dog has to make up its mind about these two objects, that are coming closer and closer by turn towards the dog. Again the dog-owner must stand absolutely still and keep neutral and let the dog deal with the situation. When the Ghosts are about 10 m. away from the dog, the Ghosts stop and turn around with their heads down - The dog is now being released from its leash, and you observe how the dog handles the situation now. If the dog hasn´t got the total balance itself to examine the Ghosts, it will get help from its owner as the owner moves closer towards the Ghosts - perhaps the Ghosts must be completely unmasked before the dog dares to come closer - then the dog finds out, that it is a person underneath, and then the dog is happy again!
                   

                   

Sidste punkt på testen er Skarp lyd - 8 , hvor der bliver 2 skud medens fører leger med hunden og så 2 skud medens hund og fører står stille. The last feature in the test is the Sharp Sound - 8 - where two shots are fired while the owner plays with the dog and again two shots fired while the owner and dog stand still

Tilbage